Mega System s.r.l.

Апаратура за измерване на прахови емисии и имисии. Персонални пробовземни помпи за прах и аерозоли.

http://www.megasystemsrl.com/en/