EUROMEX

Моно и бинокулярни микроскопи. Биологични, промишлени, инвертни, металургични. Фазово-контрастни, флуоресцентни, поляризационни. Стереомикроскопи.

https://www.euromex.com/en/