Електронни технически и аналитични везни. Влагоанализиращи везни.

https://www.kern-sohn.com/en/