Category Archives: novini

Лабтех предлага продуктите на Sartorius

Лабтех предлагата цялата гама продукти на фирма Sartorius  Sartorius  предлага решения за биофармацевтичната промишленост и лаборатории, от създаването на лекартсва и изследване, до производствени решения Портфолиото включва везни, мас комапаратори, теглилки системи за пречистване на вода лабораторна мембранна, ултрафилтрация, пречистване пипети, дозатори биореактори, ферментатори индустриална микробиология процесна филтрация процесна хроматография проточна цитометрия анализ на протеини…
Read more

На 23.06.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-0836-С01 между ЛабтехЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана…
Read more
 • Измервания в съотвествие с DIN EN ISO 7027-1 и  US EPA 180.1
 • Надеждни измервания с AQA и свързване към  LIMS
 • Високо прецизно измервания с използване на доказаната WTW® оптика
 • Интелигентна проверка на възпроизводимостта и правоподобността  (IRPC)
 • Имерване в питейна вода съгласно DIN EN / US EPA
 • 3-точково стандартно калбриране, управлявано от менюто
 • Произволно 2–5 точково калибриране
 • QuickCAL: 1-точково калибриране при 10 NTU
 • Спестяващ място
 • AQA, интервала на калибриране и записи с PC документиране ( прехвърляне в Excel, GLP  данни)
 • Smashingprice-/performance ratio
 • Калибриране с AMCO Clear® стандарти- дълготрайна стабилност, висока прецизност, проследими спрямо формазин, екологично безопасни