PowderTAG e новият безконтактен и недеструктивен уред  на TQC  за измерване дебелина на  прахово покритие Специфична комбинация от инфачервени и фото термични техники позволяват точно и възпоризводимо опрделяне дебелината на покритие  дори на малки, извити или трудно достъпни обекти.Измерване на дебелина до  300 µm на метален субстрат