PGX+ Преносим гониометър от TQC

PGX+ определя няколко повърхностни характеристки за качествен контрол. Уредът измерва динамичният и статичен контактен ъгъл на стандартна течност върху хартия и подложка, слънчеви панели, метални цилиндри и подобни повърхнсти PGX+ използва камера със скорост  80 снимки в секунда. Уредът може да се ползва за измерване на повърхностно напрежение и свободна повърхностна енергия (SFE).

Пълен контрол
PGX+ е идеялният уред за провеждане на  динамични тестове, например абсорбционни. По време на тест, уредът е свързан към компютър. Специален софтуер осигурява пълен контрл от оепратора. Размер на капкта, метод на отлагане, отложен старт и скорост са само някои от настроиваемите параметри

Без необходимост от пробоподготовка
Преносимият гониометър  PGX+ може да се постави директно върху обекта. Не е необходима подготовка на отделния образец. Тестът обикновено се извършва с дейонизирана вода. Могат да се ползват и други течности.

Анализ
Данните от анализа веднага се прехвърлят към компютъра .  Снимки и данни могат ада бъдат съхранявани и анализирани. Настройки за подобряване на резултатите могат да се направят незабавно. Резултатите от теста могат да представят данни за нивото на замърсяване, адхезиа, повърхностна енергия и  гоност за печат на повърхността

Съответствие с международнит стандарти
Преносимият гониометър PGX+ Pocket е в съответствие с основни междунардни стандарти, включително ASTM D724, Стандартне тест за повърхностно умокряне на хартия (Ъгъл на контактен метод), и  ASTM D5946, Standard test for Corona treated polymer films using water contact angle measurements.

Дозиращ модул
Дозиращият модул  PGX Dosing Unit  се предлага допълнително. Използва се за дозиране на капки течност от 1  ml спринцовка. Този модул може да се добави към   PGX+  с цел да се осигури по-точно дозиране на капки или  използване на по-вискозни течности.

Дозиращият модул има различни режими – например фиксирана, предварително настроен обем на капка или настроиваеми от оператора. Режимите са :

  • FILL (F) – при зареждане на нова спринцовка в дозиращия модул PG Dosing Unit.
  • FIXED ( 2/ 4/ 8 )- дозиране на единична капка с определен обем.
  • SINGLE (S1, S2, S3) - дозиране на единична капка с програмируем обем.

CYCLE (C1, C2, C3) – програмируеми цикли на изпомпване. Един цикъл  включва три фази ; advancing, receding and ’top-up’