home-1

Лабтех-доставка на лабораторна, аналитична апаратура и консумативи
Апаратура за непрекъснато измерване
Сервиз, технически консултации.